Planer för ny programutbildning

Ansökan för ny programutbildning, som ska starta hösten 2018, är ivägskickad till fakultet och rektor. Den nya benämningen blir ”Branschutbildningen för museer och kulturarv” och ska hållas i samarbete med huvudområdet etnologi på vår institution. Programutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom det breda fältet för kulturarv och museer, sett till en omvärld där kulturarvsrelaterade småföretag nu växer fram med stadigt ökad frekvens. Sett till enbart museisektorn är samhällsläget sådant nu att vi har fått en ny museilag från 2017 och den centrala myndigheten, Riksantikvarieämbetet, har också fått utökat uppdrag att samordna landets museiverksamhet. I samband med detta meddelas det om ökade statliga resurser och kommande behov av rekryteringar med anledning av såväl nysatsningar som kommande pensionsavgångar. Vi kommer att erbjuda studier under sex terminer som vardera sinsemellan är anpassade så att de progressivt bygger på föregående termins övningar och lärandemål. Programmet samkörs som sagt med museologi och etnologi, vilket innebär att man läser Etnologi A som termin tre på programutbildningen. (Resterande kurser är helt specialdesignade för programmet.) Även denna kurs kommer dock att ha undervisande lärare som även undervisar på de andra museologiska kurserna på programmet och det kommer att tas fram särskilda övningar som direkt kopplar till kulturarvsfältet. Samarbetet med etnologi är naturligt, eftersom den kompetensen efterlyses hos i stort sett alla kulturhistoriska museer runt landet – museibranschens tre vanligaste specialiseringar är etnologi, arkeologi eller konst- och bildvetenskap. Om man vill, så går det bra att läsa vardera av programmets terminer som lösa kurser och själv kombinera en egen fil.kand. med din egen specialinriktning.
Detta kommer att bli en unik programutbildning för dig som vill arbeta med kulturarv eller inom museibranschen. Tanken är att den som läser hela programutbildningen ska kunna få dubbel examen i både museologi och etnologi. Vi är också det enda lärosätet i landet där du kan läsa museologi hela vägen upp till forskarnivå. Mer information kommer!

Advertisements
Posted in Uncategorized

Återträff för museologer från förr!

Helgen 8-10 september hade vi som gick gamla museologiutbildningen (dåvarande Kulturvetarlinjen) träff här i Umeå. Vi som samlades hade påbörjat programutbildningen hösten 87 och 88, det var med det alltså 29- och 30-årsfest. Ett glatt gäng numera, övervägande, musei- och avdelningschefer, arkivarier, antikvarier och akademiker på olika poster och positioner.

KVL återträff 9 sep 17

Posted in Uncategorized

Arbetsmarknadsdag för Programmet för Museer och Kulturarv

Arbetsmarknadsdag

Åsa Stenström från Västerbottens museum

Den 16 december 2016 hade Programmet för Museer och Kulturarv arbetsmarknadsdag där företrädare för några av Umeås museer får möjlighet att presentera den egna verksamheten inför programmets studenter. En mycket uppskattad dag från oss alla som deltog! Såväl Åsa som Lisa meddelade en ljus bild rörande jobbmöjligheter och framtid för våra studenter.

Arbetsmarknadsdag

Lisa Lundström, Bildmuseet

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Olofsfors bruk i november

Olofsfors bruk

Olofsfors herrgård

Det har gått några veckor nu men företrädarna för ämnet museologi vidtog en exkursion till Olofsfors bruk för att där planera inför kommande terminer.

Olofsfors bruk

Olofsfors bruk

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Föreningen Byggnadskultur i Umeå

Sony A7 Voightländer Nokton 35 1,2 mk2

Jan af Geijerstam

I tisdags var jag (Torkel Molin) kommentator vid Jan af Geijerstams föredrag för Föreningen Byggnadskultur i Umeå.

Jan visade intressanta bilder från gamla industriminnen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Utställning i Universum

Just nu håller studenter från tredje terminen på programmet att hänga utställningen “Bilder som förändrar världen” av Genusfotografen. Uppdraget ficks genom förfrågan av Linn som är samordnare för “Lika vilkor” på Umeå Universitet. Vernissage är måndagen den 19e september. Utställningen hänger i Universum på bottenplan och är helt gratis.
Mer information och gratis handbok om utställningen: http://www.genusfotografen.se/?p=7305
14274487_10154094656558152_962714359_o14285622_10154094656233152_276539540_o14285384_10154094656318152_401363700_o14285188_10154094656448152_646832013_o
Posted in Uncategorized | Tagged , , , ,

Motormuseets dag i Vännäs

Sony A7 Hexanon 85 1,8

Dags att starta en ny termin. Det är redan höst och det har blivit ruggigare väder.

Jag och Richard övade vår museologiska blick genom att närvara vid motormuseets dag i Vännäs. I litet tråkigt väder visade motorentusiaster upp en mängd olika fordon och museet körde i sedvanlig stil igång en mängd olika motorer.

Sony A7 Voightländer Nokton 35 1,2 mk2

Tändkulemotordriven vedklyv

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,