Monthly Archives: December 2016

Arbetsmarknadsdag för Programmet för Museer och Kulturarv

Den 16 december 2016 hade Programmet för Museer och Kulturarv arbetsmarknadsdag där företrädare för några av Umeås museer får möjlighet att presentera den egna verksamheten inför programmets studenter. En mycket uppskattad dag från oss alla som deltog! Såväl Åsa som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Olofsfors bruk i november

Det har gått några veckor nu men företrädarna för ämnet museologi vidtog en exkursion till Olofsfors bruk för att där planera inför kommande terminer.  

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,