A mom 4, ht 2016

Moment 4, Naturarv och kulturmiljövård, 5p
Momentansvar: Richard Pettersson
Epost: richard.pettersson@kultmed.umu.

v. 48
mån 28/11

tis 29/11    10-12    HC210
Richard Pettersson

 • Momentintroduktion Mom 4: Naturarv och kulturmiljövård.
 • Föreläsning: Kulturmiljövårdens framväxt 1960-2000.
  Litt: Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder , som PDF-fil på Cambro. Ni ska läsa fram till sid 69 (den historiska bakgrunden). Arvastsons artikel ur I valet och kvalet, RAÄ.

ons 30/11    10-12    HC210
Torkel Molin

 • Föreläsning: Naturskyddets framväxt i Sverige.
  Litt: Sundin, ”Nature as heritage” på Cambro; Eskilsson, ”Manlighet i det nordliga rummet” från Kulturella Perspektiv 1996:1. Sverker Sörins text ur K.V. Abrahamsson, red. Humanekologi.
 • Läsuppgift (Lundgren) inför fredagen den 2/12 introduceras – instruktion samt texter finns på Cambro.

tor 1/12    10-12    HC210
Richard Pettersson

 • Föreläsning: Om världsarvens bakgrund och organisation.
 • Övningsuppgift om Världsarven presenteras, inför 14/12.
  Litt.: Kulturmiljövård 2002:1 – ”Världsarvskonventionen 30 år”.

fre 2/12    10-12    HC210
Torkel Molin

 • Obligatoriskt seminarium: Om Kulturmiljövården och miljöskyddet med utgångspunkt i ”hållbar utveckling och ”miljöetik”.
 • Diskussion i tvärgrupper utifrån tre artiklar ur Lars J. Lundgren, Vägar till kunskap. 1. s. 27 Hur blir en förändring i naturen ett miljöproblem? 2. s. 166 Från miljöforskning till forskning för hållbar utveckling. 3. 214 Miljöetik…..
 • Obs. Du ska ta med ett kort skriftligt referat av artiklarna som underlag för diskussionen. Ok med handskrivet. Lämnas in till Torkel!

v. 49
mån 5/12    Eget grupparbete med världsarvsuppgiften

tis    6/12    13-15    HC206 (OBS sal!)
Dieter Mueller

 • Föreläsning: Turism i natur- och kulturmiljöer Kulturgeografen Dieter Mueller.
 • Litt.: Artiklar ur Friluftsmuseer kulturarv och lärande. Ur referenslista: Handbok i fornminnesvård. Kapitlen ”Publikanpassning” samt ”Förmedling”. Boken kan laddas hem via UBs hemsida.

ons    7/12    Eget grupparbete med världsarvsuppgiften

tor    8/12    10-12     HC210
Torkel Molin

 • Föreläsning: Om naturhistoriska museer som museigenre.
 • Litt.: Artikeln “Cultural relict plants – a living heritage”.

tor   8/12    13-15    HC210
AnnCristin Winroth

 • Seminarium. Att ställa ut djur på museer.
 • Litt.: Två artiklar i pärmen: “Elephants are…”, samt “Debatt från Utställningsestetiskt…”.

fre    9/12    Eget grupparbete med världsarvsuppgiften

v. 50
mån    12/12    Eget grupparbete med världsarvsuppgiften

tis    13/12    Eget grupparbete med världsarvsuppgiften

ons    14/12    10-12 & 13-15    HC210
Richard Pettersson

 • Redovisningar: Gruppresentationer utifrån arbetet med Världsarv i Sverige.
  Forts efter lunch

tor    15/12    10-12 & 13-15    HC210
Richard Pettersson

 • Föreläsning och Seminarium: Introduktion om museernas arbete med samtidsdokumentation (SAMDOK).
 • Och introduktion till grupparbete om SAMDOK, som påbörjas före lunchen.
 • Ca kl 14: Gruppredovisning av SAMDOK-uppgiften.

fr    16/12   13.00 (Notera: vi börjar prick ett!) till 15.15    HC210

OBS extrainsatt: “Branschhalvdag”.

Upplägg:

13 – 13.40 Åsa Stenström från Västerbottens museum föreläser om dels bakgrunden till Vbm, om framtidsplaner; om samtidsdokumentation; vad studerande brukar göra hos dem under praktikperioden.

13.45-14.30 Lisa Lundström från Bildmuseet: Kommer att fokusera på att prata om konstmuseibranschen och framtidsplaner för Bildmuseet. Lisa kommer också att ge specifika exempel från studenters praktikperioder.

14.35-15.15 Jennie Forsberg – Presenterar Kvinnohistoriskt museum och ger även sin bild av branschen, specifikt samt generellt.

v. 51
må    19/12    10-12
Torkel Molin

 • Föreläsning: Nationalparker, naturreservat, kulturreservat med mera.
 • Miljöbalken kapitel 7
 • Litt.: Ur boken Friluftsmuseer, kulturarv och lärande, sid 5-37. Ur referenslitt., Danielsson, Handbok i fornminnesvård, RAÄ. Kapitel: ”Lagar och riktlinjer”
 • OBS: Tentamen delas ut här.

Nytt år 2017
v. 1
tis    3/1
ons    4/1
tor    5/1
fre    6/1    RÖD DAG

v. 2
mån    9/1
tis    10/1

ons    11/1    10-12    OBS: Föreläsningen är framflyttad till torsdagen (samma sal)!

tor    12/1   10-12 HC210

Ann-Cristin Winroth

 • Föreläsning: Om hembygdsrörelsens framväxt och visioner samt betydelse för 1900-talets miljövård.
  Litt: Fransson, ”Välkommen till hembygden!”, i Sekelskiftets utmaningar, red, Hatje. Bo Sundin, “Nature as heritage: The Swedish Case”.

fre    13/1     13-15    HC210
Richard Pettersson

 • Fram till kl 12.00 Tentan lämnas in till Richard.
 • I salen HC 210: Kursutvärdering av hela A-kursen. Muntlig samt skriftlig.
 • Terminen Slut!
Advertisements