C mom1 , vt 2018

Moment 1. Introduktion 2p.

Momentansvarig lärare:    Richard Pettersson
Rum HB427, Humanisthuset
E-mail rickard.pettersson@umu.se

Vecka 3
Tis 16/1    13-15    HD104
(föreläsning)
Richard Pettersson

 • Introduktion C-kursen.
 • RP föreläser: Vad är museologisk kunskap – vad studerar vi?
 • Introduktion läsuppgift inför tisd. den 23/1
 • Presentation av examinerande seminarieuppgift, inför onsd. 24/1

To 18/1    13-15    HD104 (föreläsning)
Richard Pettersson

 •   Metod och teori, Om empirism och idealism, samt positivism kontra hermeneutik. Vetenskapsteoretisk och historisk översikt.
  Litt: Molander J. Vetenskapsteoretiska grunder

Vecka 4
Ti 23/1    10-12    HD104 (seminarium)
Richard Pettersson

 • Gruppdiskussion utifrån de två exempeluppsatserna.
 • Vi tar upp: Introduktion för synops, som ska lämnas vid momentintroduktionen den 29 jan.

On 24/1    10-12 och 13-15    HD104 (examinerande seminarium + info om praktikmomentet)
Richard Pettersson

 • Examinerande redovisningsuppgift
 • Inlämning av recension, enligt instruktioner.
 • Inför moment 3 Yrkespraktik.
  Genomgång om praktikrapport och särskild uppgift. Vi stämmer av att helst samtliga nu har ordnat med praktikplats.
 • OBS: Ta med påskriven praktikbekräftelse! (från praktik-manualen)

 

Fr 26/1            STUDIERESA TILL LYCKSELE OCH SKOGSMUSEET

Program för studiebesök till Lycksele Skogsmuseum 26 januari

7.10                   Avresa från Nus med Buss mot Lycksele

9.10                   Ankomst Lycksele, promenad till Skogsmuseet

9.30                   Iréne Gustafsson, chef för museet hälsar välkommen, fika

10-12                 Information om museets verksamhet, visning av utställningar

12.00 -12.40    Lunch. Museet bjuder på lunch, meddela ev allergier,

12.40 – 14.00  Forts om museets verksamhet. Tid för egen reflektion och avslutande muntlig redovisning/problematisering

14.00                 Promenad till resecentrum

14.29                 Avresa med tåg till Umeå. Fortsatt diskussion och reflektion om museet

16.08                 Ankomst till Umeå Central

16.13                 Ankomst till Umeå Östra

Meddela AnnCristin det vi behöver känna till om kosten.

Förbered dig genom att läsa om museets verksamhet och projekt:

http://www.skogsmuseet.se/bes%C3%B6k-museet

(Välj själv vilken infallsvinkel för analys du vill pröva: genus; social skiktning; informationsteknik; etc)

/AnnCristin och Rickard

 

Advertisements