C mom2 , vt 2018

Moment 2: C-uppsats.

Momentansvarig lärare:    Richard Pettersson
Rum HB427, Humanisthuset
E-mail rickard.pettersson@umu.se

Vecka 5
Mån 29/1    10-12    HD 104
(seminarium)
Richard Pettersson

 • Introduktion, Mom 2: Inlämning av projekt-/examensarbets- eller uppsats pm/plan (synopsis). Vi går igenom era synopser för uppsatsen – synopsen lämnas i skriftlig form till Richard.

Mån 29/1    13-15    HD 104 (föreläsning)
Richard Pettersson

 • Allmänt om uppsatsformalia, teori, metod, fotnotssystem etc., inför C- uppsats.
 • Rubrikmall gås igenom!.

 

 

Slutet av vecka 6 Skicka uppsatsskiss till gruppen, enligt utdelad information från momentets inledning.

Datum och tider för grupphandledningar vecka 7 och vecka 11

Vecka 6
Fred 9/2    Senast kl 15
Richard Pettersson

 • Skicka in din påbörjade uppsatsskiss till Richard, enligt tidigare utdelad instruktion. Skicka även din uppsatsskiss till gruppen, enligt utdelad instruktion.


Vecka 7

Tisd 13/2  Hälsa på campus (fd studentsportardagen)

Onsd 14/2    10-15    HD 104
Richard Pettersson

 • Grupphandledning 1, enligt tidigare utdelade instruktioner.

 

Vecka 10
Fred 9/3
    Skicka din uppsatsskiss till gruppen, enligt utdelad information Senast kl 15.

 • Skicka in ditt grovmanus till Richard , enligt tidigare utdelad instruktion. Skicka också till gruppen, enligt instruktion.

Vecka 11

Onsdag 15/3    10-16   HD 104 
Richard Pettersson

 • Grupphandledning 2, enligt tidigare utdelade instruktioner.

Vecka 12 Skriv
Vecka 13 Skriv! Påskhelg i slutet av denna vecka

Vecka 14 Examination av uppsats- eller examensarbete.
Examinator: Richard Pettersson

Tis 3/4    13-15    HD 104 (Fysisk träff i sal)
Richard Pettersson

 • Fysisk inlämning av färdig C-uppsats. OBS: Manus lämnas i ett utskrivet exemplar – för din opponent.
 • Skicka även manus per e-post till: richard.pettersson.umu@analys.urkund.se, notera urkund-adressen.
 • Vi delar in på plats i salen, C-uppsatser för parvis opponering, fred 6 april.
 • Föreläsning/genomgång om hur man bedömer och opponerar.

Ons 4/4 Tid för egen förberedelse för opposition.

Tor 5/4 Tid för egen förberedelse för opposition.

Fred 6/4 9-12 och 13-15, HD 104 (examination)

Richard Pettersson

 • Uppsatsexamination: parvisa opponeringar inlämnade ”färdiga” manus.
  OBS: Opponering enligt instruktioner i Lathunden.
 • Richard  meddelar efter seminariet, vardera enskilt om ev betyg, eller om behov av komplettering.
 • Opponering: TURORDNING KOMMER!.

Sedan    Till praktikplatsen…

Advertisements