Tag Archives: Kulturarv

Olofsfors bruk i november

Det har gått några veckor nu men företrädarna för ämnet museologi vidtog en exkursion till Olofsfors bruk för att där planera inför kommande terminer.   Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Föreningen Byggnadskultur i Umeå

I tisdags var jag (Torkel Molin) kommentator vid Jan af Geijerstams föredrag för Föreningen Byggnadskultur i Umeå. Jan visade intressanta bilder från gamla industriminnen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

Motormuseets dag i Vännäs

Dags att starta en ny termin. Det är redan höst och det har blivit ruggigare väder. Jag och Richard övade vår museologiska blick genom att närvara vid motormuseets dag i Vännäs. I litet tråkigt väder visade motorentusiaster upp en mängd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

B-studenter gick på paneldiskussion

I tisdags kväll gick sex studenter från museologi B till en paneldiskussion på Folkets hus som handlade om “det nya museet”. På inbjudan stod: “Ingmarie Halling, museichef och curator för ABBA THE MUSEUM i Stockholm pratar om museernas utveckling på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , ,

Inför Informationsdagen

Nu har det nytryckta informationsmaterialet kommit. Jag har hämtat det som hör till Programmet för kulturentreprenörskap. Så den som är intresserad av att få information om Programmet för museer och kulturarv och Programmet för kulturentreprenörskap kan komma till humanisthuset i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , ,

QR-kodsprojekt

Här kommer länken till den sida som bär det innehåll som hör till de QR-koder som sattes upp i Umeå gamla fängelse.

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,

VT-16

Idag startade den nya terminen. Jag har kört igång Museologi B, Magisteruppsats i museologi samt Dokumentärfotografi som bevarandepraktiks andra moment. I morgon startar vi Museologi C.

Posted in Uncategorized | Tagged , ,